Meteostanice

 

Práce v ovocném sadu je nyní v plném proudu, nezahálí žádný škůdce, parazit či choroba. Naštěstí máme v naší výsadbě moderní meteorologickou stanici. Je to moc chytrý přístroj, nejde jen o sledování počasí. Stanice zaznamenává nejen teplotu a vlhkost vzduchu, má navíc speciální zařízení simulující ovlhčení listů. Další čidlo je v půdě pro sledování teploty a vlhkosti půdy, součástí je i srážkoměr. Stanice je vybavena solárním panelem pro dodávání energie pro její činnost. Naměřené údaje stanice zasílá každé ráno do naší kanceláře, kde jsou dále zpracovávány. Laikovi to připadne na první pohled jako nemožné, ale existují počítačové programy, které dokáží na základě naměřených údajů vypočítat vývoj škůdců.

 

Co s tím?

 

Díky tomu, že dokážeme přesně určit, v jakém stadiu jednotliví ovocní škůdci jsou, nemusíme proti nim zbytečně zasahovat. Pokud nejsou zcela vyvinutí, jsou zásahy zbytečné a tím je naše ovoce zdravější. Není naším zájmem chemii používat za každou cenu, je to pouze krajní řešení v případě, že by škody  přesáhly únosnou míru. I proto jsme do stanice investovali, koupili jsme licence programů a s údaji neustále pracujeme. A co děláme pro ekologii? Například jsme do jabloní vysadili jednoho broučka, který se živí sviluškami. Odborně se mu říká dravý roztoč a je to malý pavouček, který je v sadu již napořád a stará se o to, že nemusíme používat chemii.

 

Jde to ekologicky?

 

Občas slyším od zákazníků, že si dokáží vypěstovat ekologické ovoce sami a levněji. Předně – za ekologické se dá považovat pouze ovoce, na které byl vydán příslušný certifikát. Ovoce vyprodukované na zahradách je často bez ošetřování. I když je poškozeno pouze nějakými skvrnkami strupovitosti, nedá se mluvit o čistém ovoci. Na plodech se často nacházejí spory mykotoxinů, což jsou rakovinotvorné látky. Jejich velkou nevýhodou je to, že nejsou z těla vyplavovány, ale v těle se nám ukládají a hromadí. Proto by poškozené plody neměly být konzumovány, dokonce ani vykrajovány. Je to podobné jako s šedavými povlaky na povrchu domácích marmelád. I tady odborníci varují před pouhým odstraněním plesnivé části. Celá sklenice by měla být zlikvidována z toho důvodu, že plíseň je prorostlá až ke dnu i bez viditelných příznaků.
V současné době probíhá ve VŠÚO Holovousy (ovocnářský výzkumný ústav) projekt, který porovnává chemicky ošetřované plody a plody z ekologických sadů. Bude jistě zajímavé přečíst si výsledky bádání odborníků.

 

Kompromis

 

V ČR existují stovky ekologických ovocnářů. Drtivá většina z nich má sady, kde jsou stromy staré desítky let. Produkce z nich je sice s certifikátem, ale není pro sadaře hlavním zdrojem obživy. Výnosy jsou u nich tak nízké, že ani vyšší cena za ovoce nenahradí ztrátu způsobenou poškozením plodů škůdci. Existují ale u nás i ovocnáři, kteří mají nové sady a ošetřují ekologickými přípravky. Těchto je potřeba si vážit. Není to totiž jednoduché, produkovat ekologické tržní ovoce. Ovocné stromy jsou trvalá kultura a na stanovišti zůstávají i desítky let. První roky jsou celkem bezproblémové a ovoce je velmi kvalitní. Stárnutím stromů a hustotou větví se však škůdci a choroby do sadu nastěhují. Pokud nejsou prováděna ošetřování, stanou se z takových sadů zdroje parazitů pro okolní sady. Kompromisem je integrovaná ochrana, která využívá prvky ekologické ochrany a v poslední míře chemii. Na takovéto pěstování dohlíží svaz SISPO (Svaz pro integrované systémy ovoce), který vydává směrnice pro sadaře. Kdo splní náročné podmínky, může dostat na svou produkci certifikát s ochrannou známkou.
Jsem rád, že Vám mohu nabídnout zdravé a kvalitní ovoce s ochrannou známkou SISPO, která je dokladem o nutriční hodnotě plodů s důrazem na ekologii.

 

Ondřej Vilímek
Rubína - jablka - Ovoce Vilímek - Brumov

Chcete být informováni o tom, co se aktuálně v našich sadech děje?

 

V okolí Brumova-Bylnice pro Vás pěstujeme zdravé ovoce

Zajímá vás, co je potřeba udělat pro to, aby i Vaše plody byly hezké a lákavé napohled?

Nebo kdy budete moci zdarma ochutnat ovoce z Bílých Karpat?

Děkuji, Vaše přihlášení proběhlo úspěšně.